homezingenstembevrijding | teambuilding & trainingen | zing je vrij gastenboek

Zing je vrijDe Zing je vrij avonden zijn gestopt. Wij beraden ons op een eventuele doorstart. En dat zou er wel eens als volgt uit kunnen zien:
  • Series van 3 of 4 avonden
  • Focus op stembevrijding en improvisatie
  • Een paar liedjes
  • Je brengt zelf een lied mee; gezamenlijk zoeken we naar hoe dit lied door jou gezongen wil worden (zie ook Zing het lied...).
Stembevrijding - improvisatie - inspiratie

Iedereen kan zingen, ook al denk jij misschien van niet. Zingen alsof je alleen thuis
bent en de buren zijn op vakantie. Zingen zoals je dat altijd al had willen doen. Een lied waar je van houdt of zomaar wat voor de vuist weg. Gewoon omdat dat fijn is om te doen. Bijgaande illustratie van Peter van Straaten uit Volkskrant Magazine spreekt treffende boekdelen hoe de buitenwacht over zingen denkt....

We ontmoeten elkaar in een sfeervolle workshopruimte. Je wordt meegenomen de muziek in. En je constateert al gauw: Inderdaad, ik kan zingen. We doen oefeningen om de stem vrijer te maken en we zingen eenvoudige liedjes. We putten uit het repertoire van de wereldmuziek, folksongs, mantra's, grooves, spirituals en canons. Soms nemen we de route naar buiten: swingen met jazzy of Afrikaanse liedjes of grooves, dan weer de route naar binnen: luisterend, inlevend, verstild of meditatief. En geloof het of niet, ook improvisaties en solo's blijken tot de mogelijkheden te horen. Van daar uit kijken/luisteren we wat er nog meer mogelijk is. Misschien breng je zelf een lied mee.
Peter van Straaten: Ik hoorde je zingen...Is er iets? Klik om te vergroten
En als we hobbels tegenkomen zingen we de hobbels. Je zult verbaasd staan hoe mooi (en dan bedoel ik: echt, waar) die kunnen klinken. We doen zo nodig oefeningen om goed door te ademen, om stevig te gronden of juist wat losser te worden.

Voor wie:
  • denkt niet te kunen zingen, maar wel dat verlangen heeft
  • al weet dat hij/zij best aardig zingt, maar die vrijer wil worden
  • wil oefenen met improvisatie
  • kennis wil maken met stembevrijding
  • zich al zingend verbinden wil met wat hij/zij denkt, voelt en doet/wil
De avonden zijn qua vorm en inhoud organisch gegroeid het afgelopen jaar. De afwisseling, waar wij zo van houden, blijkt toenemend een vorm te zijn die werkzaam is. We doen swingende grooves, liedjes met een spelletje, ingetogen mantra’s, seizoensgerelateerde liedjes, zowel expressieve als meer luisterende improvisaties, allemaal in één programma. En juist door de afwisseling blijkt het eigene van de verschillende onderdelen optimaal tot zijn recht te komen. De laatste tijd ligt het accent meer op de stembevrijdende oefeningen en improvisaties.

Soms zingen we a capella (zonder begeleiding), dan weer ondersteunen we met gitaar, piano, percussie of andere instrumenten.

Paul de Ridder is koordirigent, muziektherapeut, stembevrijder, zanger-liedjesschrijver en djembédocent


Opgeven en aanvullende informatie: Vrije Bestemming - Paul de Ridder: 030 6953203, 06
52471145 of via het contactformulier

Citaat uit Algemeen vormend muziekonderwijs van Willem Gehrels, druk 1959: "Wanneer volwassenen niet meer zingen is dat veelal omdat ze z.g. geen stem hebben. Waarmee ze bedoelen: geen mooie stem. 
Men stelle zich eens voor, dat een dergelijk beginsel ook op andere levensverrichtingen zou worden toegepast. Dat men bezwaar zou maken te spreken, te lachen, te lopen, omdat men niet mooi spreekt, lacht of loopt. De gewone mens spreekt , lacht of loopt echter niet in de eerste plaats om een ander te pleizieren [geen typefout], maar omdat hij er zelf behoefte aan heeft."
Willem Gehrels zei het reeds in 1959. Anno 2015 denken we nog steeds dat we mooi moeten zingen...

Heb je belevingen die je met anderen zou willen delen, schroom dan niet om ze in het gastenboek te schrijven.

naar de top